Expert Forum

!! Notice Board !!⚡️ LIVE RESULT ⚡️

21 May 2020 05:13 PM

!! *RAJDHANI DAY* !!
+21__MAY.__ 2020+
*STRONG FIX CLOSE*
________________
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
____________________
*128/137/380/236*
*268/123/178/268*
_______________________
_______________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


21 May 2020 05:13 PM

!! *KALYAN & SUPREME*!!
+21_MAY_ 2020+
•STRONG FIX CLOSE•
_______________
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
____________________
*140/690/258/357*
*145/569/235/280*
_____________________
_____________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


21 May 2020 03:45 PM

KALYAN

SURE OPEN RESULT

250 X 74 X 130
130 X 47 X 250


GUD LUCK DOSTOOO


21 May 2020 02:49 PM

!! *KALYAN & SUPREME*!!
+21_MAY_ 2020+
•STRONG FIX OPEN•
_______________
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
555555=000000
____________________
*140/690/258/357*
*145/569/235/280*
_____________________
!! *01==06=51==56* !!
_____________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


21 May 2020 02:48 PM

!! *RAJDHANI = DAY* !!
+21__MAY__2020+
*POWERFULL GAME*
_______________
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
____________________
*189/337/148/125*
*233/788/134/369*
______________________
!! *31==36=81==86* !! 
______________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


21 May 2020 12:14 PM

*SRIDEVI = DAY*

SINGLE CLOSE

*333333333*


247/256/380/290


G_____L


21 May 2020 07:34 AM

Original Post By YADAV-KING on 20 May 2020 11:06 PM

!! *RAJDHANI NIGHT* !!
+20__MAY__ 2020+
*STRONG LIVE CLOSE*
________________
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
____________________
*257/220/590/234*
*270/225/450/289*
________________________
TOTAL GAME _1/6 FIX
________________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!
112x4444444444444
CLOSE BLASSSTTTTT


20 May 2020 11:33 PM

!! *MAIN ==RATAN* !!
+20__MAY__2020+
*STRONG FIX CLOSE*
_______________
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
____________________
*189/337/148/125*
*233/788/134/369*
______________________
______________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


20 May 2020 11:06 PM

!! *RAJDHANI NIGHT* !!
+20__MAY__ 2020+
*STRONG LIVE CLOSE*
________________
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
____________________
*257/220/590/234*
*270/225/450/289*
________________________
TOTAL GAME _1/6 FIX
________________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


20 May 2020 09:33 PM

!! *MAIN == RATAN* !!
+20__MAY__2020+
*STRONG FIX OPEN*
_______________
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
____________________
*189/337/148/125*
*233/788/134/369*
______________________
!! *33==38=83==88* !!
______________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


20 May 2020 08:28 PM

!! *SUPREME_NIGHT* !!
+20__MAY.__ 2020+
*STRONG FIX OPEN*
________________
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
____________________
*128/137/380/236*
*268/123/358/169*
_______________________
!! *14==19=64==69* !!
_______________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


20 May 2020 08:15 PM

Original Post By YADAV-KING on 20 May 2020 07:52 PM

!! *SRIDEVI = DAY* !!
+20__ MAY 2020+
*STRONG LIVE CLOSE*
________________
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
____________________
*257/220/590/234*
*270/225/450/289*
________________________
*FULL PROFIT KAMAO*
💰💰💰💰💰💰💰
________________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!
789x4444444444444444
CLOSE PASSSSSSSSSSS


20 May 2020 07:52 PM

!! *SRIDEVI = DAY* !!
+20__ MAY 2020+
*STRONG LIVE CLOSE*
________________
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
____________________
*257/220/590/234*
*270/225/450/289*
________________________
*FULL PROFIT KAMAO*
💰💰💰💰💰💰💰
________________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


20 May 2020 04:51 PM

!! *KALYAN = MATKA* !!
+20__MAY_ 2020+
*POWERFULL_CLOSE*
________________
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
777777=222222
___________________
*246/147/336/138*
*179/124/368/188*
_____________________
TOTAL GAME_3/8 FIX
_____________________
!! *GOOD LUCK DOSTO* !!


19 May 2020 03:34 PM

KALYAN

DATE FIXX SHOW
560 X

111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111

__________16__________
__________61__________


GUD LUCK DOSTOOO


18 May 2020 03:50 PM

Original Post By JOONY_SIR on 18 May 2020 03:27 PM

KALYAN

DATE FIXX SHOW250 X

777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777

________73________
________37________


Good Luck Dostooo
DATE FIXX OPEN ( 3 ) PASSSS!!

DATE FIXX OPEN ( 3 ) PASSSS!!

DATE FIXX OPEN ( 3 ) PASSSS!!


18 May 2020 03:27 PM

KALYAN

DATE FIXX SHOW250 X

777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777
777777777777777

________73________
________37________


Good Luck Dostooo


16 May 2020 03:43 PM

KALYAN


DATE FIXX SHOT


360 X

999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999

_________95________
_________59________


GUD LUCK DOSTOOO